Hastalıklar

Tenisçi Dirseği Geçmez mi?

Tenisçi dirseği geçmez mi?

Tenisçi dirseği hastalığı el bileğinin aşırı kullanılması sonucu gelişen bir hastalıktır. El bileğini hareket ettiren kasların başladığı nokta dirsekte yerleşiktir. Ön kol dediğimiz dirsek-el bileği arası bölgede kolun dış kısmındaki kaslar dirseğin dış kısımındaki kemik çıkıntıya bağlıdır, kolun iç kısmındaki kaslar da dirseğin iç kısımındaki kemik çıkıntıya bağlıdır. 

kadın tenisçi

İç kısmın aşırı zorlanması ile gelişen  ağrı acıya da golfçu dirseği hastalığı denir.

Bu iki durumda da ağrıya neden olan aşırı zorlanma durumu kesilmedikçe bölgenin tam iyileşmesi sağlanamaz. bu yüzden ya iş azaltılmasına gidilmeli, ya da iş sırasında dirseğe binen yükü azaltmak için eli istirahata alacak atel kullanılmalıdır. Yani tedavinin birinci basamağı mutlaka dirseğe binen yükü azaltmak olmalıdır.

Dirsek Eklemi Atel

Sonrasında bu bölgede gelişen inflamasyonun (yangını, ödemin) giderilmesi için, medikal tedavi planlanır. Başlangıç olarak ağızdan, yani sistemik etkili antienflamatuar tedavi, yeterli süre planlanmalıdır. Bu 2-3 hafta süren bir durumdur. Yanına lokal olarak o bölgeye sürülecek topikal kremler spreyler verilir. ve günde en az dört olacak şekilde 10-20 dakikalık soğuk uygulama verilir. 

Bu aşamalarla ağrı azalmış ancak tam geçmemişse veya şiddetli ağrı ve çalışmak zorunluluğu gibi durumlarda öne çekilebilir şekilde lokal kortizon enjeksiyonu yapılır. Kortizonun sistemik yan etkileri, bu tip lokal uygulamalarda yok denecek kadar azdır. Bu yüzden o bölgeye direk nüfus edip, olayı çok çok rahatlatacak bu uygulamadan çok fazla kaçınılmamalıdır. Bu uygulama genelde tek seansta durumu rahatlatır, 15 gün içinde bir destek seansı yapılabilir.

Dirsek eklemine enjeksiyon Tenosinovit

Kişinin ağrısı tam veya tama yakın geçtiyse, mutlaka el bileği kaslarının güçlendirmesine yönelik egzersiz planlanır. Çünkü çoğu zaman olayın oluş şeklinde, kas gücünün yaptığı işe artık yetmemesinden veya ani zorlanma sonrası başlaması şeklindedir. Önce kendi gücüyle, sonrasında ağırlıklar ve dirençli bantlarla güçlendirme programı mutlaka verilmeli ve kişinin en az bir ay bu egzersiz programına uyduğu kontrol edilmelidir. Bu durum olmazsa nüks kısa sürede gerçekleşebilir.

Kortizon enjeksiyonu dışında ayı etki mekanizmasıyla, lokal ozon enjeksiyonları ,bölgenin kanlanmasını arttırmak ve rejenerasyonun sağlamak amaçlı proloterapi enjeksiyonları, aynı mekanizma ile ESWT uygulaması yapılabilir. Yüksek yoğunluklu Lazer seansları düzenlenebilir.

Klasik fizik tedavi, en az 10 seans olacak şekilde (US+ coldpack+ TENS) planlanabilir.

Tüm bu tedaviler hastalığın takibi ile sırayla planlanır. Dirençli olgularda ileri MR görüntüleme, EMG gibi tetkiklerle tanı yeniden değerlendirilerek tedaviyi yeniden planlamak gerekebilir.

Tenisçi dirseği hastalığı, kolay tanı konabilen tedavi edilmediği süreçte hayat kalitesini çok fazla düşürebilen bir hastalıktır. Ancak doğru tanı,  erken müdahale ve hayat tarzı değişikliği ile çözümü çok kolay olan bir durumdur.

Bir cevap yazın