Elektro Akupunktur Nedir
Uygulamalar

Elektro Akupunktur

Elektro Akupunktur

İhtisas sonunda uzmanlik bitirme tezim Lomber Disk Hernisinde Elektroakupunktur ve Tens yöntemlerinin etkinliğini kiyaslamaktı. Normalde klinikte rutin uyguladığımız bir yöntem değildi. Çalışma süresince elektroakupunktur yaptığımız hastalar çok mutlulardıve tez bittikten sonra da epey bir süre sorulmuştu tekrar ne zaman başlarsınız diye.

Elektroakupunktur, kuru iğneleme ve Tens i birleştiren bir yöntemdir. Tens nedir denirse, Transkütanöz Elektriksel sinir(Nerve)  Stimülasyonu; elektrik akımı kullanarak oluşturulan  dalgaların( miliAmper şiddeti, Hertz dalga sıklığı), sinir liflerini kullanarak, ağrıyı bloke eden bir sistemdir. 

Ağrı, A delta ve C tipi ince sinir lifleri ile iletilirken TENS A beta dediğimiz kalın lifleri uyarır. Kalın lifler daha kolay uyarılır ve bunlar da gider omurilik arka boynuzunun dış katmanlarında bulunan inhibe edici (söndürücü) nöronları uyararak, A delta ve C lifleriyle gelen ağrı duyusunun üst merkezlere geçişini bloklar, geçtiği kapıyı kapatır. (Kapı kontrol teorisi denir ki bunu da sınav jürimdeki Nöroloji hocam güzelce anlattırmıştı bana; zevkli konudur*)

Çeşitli uyarı tipleri vardır. Klasik tens yani konvansiyonel tip dediğimiz kliniklerde yaygın kullanılır. Akupunktur benzeri tens ise, hem elektrotlarla uygulanabilir hemde Elektroakupunktur dediğimizde akupunktur iğneleri ile  kullandığımız modüldür. Konvansiyonelde daha yüksek frekanslı akımlar varken ort 60 Hertz gibi, akupunktur tipinde 1 ile 10 Hertz arası tercih edilir. Bu tip stimulasyonunun endorfin salınımını etkilediği ve hastanın daha uzun süre rahatlamasının buna bağlı olduğu gösterilmiştir. Hasta kolay tolere ettiğinden 30 -60 dakikaya kadar uygulanır. Akım şiddeti de yine hastanın dayanabildiği düzeye kadar  çıkılır (yüksek şiddet verilebilir)

Klasik TENS in kullanıldığı, akut ağrılı durumlar(kas zorlanması, eklem incinmesi, artrit, kırık, spazm, hematom), postop ağrı kontrolü, doğum sürecinde ağrı kontrolü, ağız içi işlem öncesi analjezi ye ek olarak, daha kronik ağrılarda  akupunktur tipi TENS in etkinliğinin daha iyi olduğu düşünülür:

  • Kronik bel boyun ağrısı
  • Migren ve gerilim baş ağrısı
  • Refleks sempatik distrofi (Alçı sonrası gelişebilen kronik bir ağrı türü)
  • Postherpetik nevralji (Zona sonrası gelişen ağrı)
  • Trigeminal nevralji (Yüzde kulak önünde çene eklemi boyunca yaşanan şiddetli sinir ağrısı)
  • İnterkostal ağrılar (Kaburgalar arasında hissedilen sinir ucu iltihabı ağrıları) 
  • Periferal nöropatiler (Diabetik nöropati, karpal-ulnar sinir sıkışması vb)
  • İlerlemiş kanser ile ilişkili ağrılar

Elektroakupunktur miyofasyal ağrı sendromlu hastalarda gördüğümüz tetik noktalar üzerine , fibromiyalji de ağrılı bantlar üzerine ve bel boyun omurga problemlerinde paravertebral kas dediğimiz omurga çevresi kaslara direkt uygulanabildiği gibi, akupunktur uygulayıcıları tarafından direkt akupunktur noktaları üzerine de uygulanabilir. 

Bu yöntemle hem TENS, hem kuru iğneleme hem de akupunktur teknikleri de bir arada hastaya uygulanmış olur. 

Hastalarımın çoğu tedavi amaçlı verdiğimiz ilaç tedavisinde hep şunu söylerler sadece ağrıyı kesecekse içmiyeyim. Sadece ağrı kesmek beyin omurilik düzeyinde ağrıyı durduran özel ilaçlarla olur, bağımlılık yapıcı olurlar ve yeşil ve kırmızı reçete ile satılırlar. Bizim tedavimizde antienflamatuar kısım tedavi eder düzenli kullanmak gerekir ve bu sayede sonrasında ağrı azalır. Aslında hastalarımızın hesaba katmadığı şey ağrıyla yaşamak tedavinin etkinliğini düşürür. Ağrıyla ayakta durulmaz, normal hiçbir hareket yapılmaz. Bir an önce ağrıyı azaltıp, o bölgeyi normal hareket açıklığına kavuşturmamız gerekir. İşte bu yüzden Elektroakupunktur ile o bölge bir an önce rahatlatılıp, sonrasında diğer tedaviler planlanabilir. Ayrıca pek çok şidddetli nöropatik ağrıda (zona sonrası, trigeminal nevraljide ) hastaya kimyasal verdiğimiz ilaç dozu ve sayısı da azalır.