• FTR,  Uygulamalar

    Kök Hücre Tedavisi

    Kök hücreler, organların farklılaştığı embriyo (anne rahmi) döneminden beri vücudumuzda bulunan ana hücrelerdir. Aslında vücudumuzda bulunan tüm hücrelere dönüşme potansiyelleri vardır.  Yetişkin dönemde ise vücudun bazı bölgelerinde daha yoğun bulunurlar. Bu bölgeler daha çok üretimin çok olduğu, yeni hücre oluşturma kapasitesinin yüksek olduğu dokulardır; kemik iliği ve yağ dokusu gibi.