• Omurga yapısı ve şekli
    Hastalıklar,  Tanımlar

    Omurganın Şekli

    Omurganın Şekli; Omurga, içinden omuriliğin geçtiği kafa kaidesi altından başlayıp, leğen kemiği içinde sonlanan bir kemik kanaldır. İnsan vücudunun ayakta durmasına göre şekillenmiş bir yapıdır, boyun ve bel bölgesinde hareketliliği sağlar. Vücudun çeşitli parçalarına destek verir (kafanın taşınmasına destek sağlar), omuz ve pelvik  kuşak bölgelerinde kolların ve bacakların gövdeye tutunmasını sağlayan bir iskele görevi görür. Göğüs kafesi ile ilişkisinde, göğüs kafesi bu bölgede omurgayı kısıtlar ve omurganın stabilitesini sağlar.